Rola auditora wewnętrznego w przedsiębiorstwie jest niezwykle ważna. Osoba na tym stanowisku czuwa nad zgodnością systemów zarządzania jakością wdrażanych w firmie. Uzyskanie pozytywnych efektów w tym zakresie pozwala z kolei nie tylko uzyskać potrzebne certyfikaty, ale przede wszystkim umożliwia firmom sprawne funkcjonowanie, według określonych norm jakości, które mają tak naprawdę za zadanie usprawniać i zoptymalizować procesy związane z szeroko pojętym działaniem przedsiębiorstwa.

Auditor wewnętrzny w przedsiębiorstwie

Certyfikat zgodności z systemami zarządzania jakością jest wyróżnieniem firmy i sygnałem wysyłanym do klientów oraz kontrahentów, który jednoznacznie potwierdza, że dane przedsiębiorstwo jest firmą przestrzegającą wysokich standardów funkcjonowania. Nastawioną na rozwój i skuteczną realizację powierzonych zadań. W celu uzyskania poszczególnych certyfikatów konieczne jest wdrożenie konkretnych systemów zarządzania jakością.

Auditor wewnętrzny ma za zadanie pilnować czy realizowane działania firmy są robione w zgodzie z przyjętymi standardami i normami jakości. Dlatego w zakres jego obowiązków wchodzi aktywne uczestniczenie w projektach audytorskich i doskonała znajomość funkcjonowania przedsiębiorstwa, wraz z jego celami, specyfiką biznesową, procesami produkcji itd. W celu zdobycia kwalifikacji umożliwiających wykonywanie tego typu pracy wystarczy odbyć szkolenie online.

Auditor wewnętrzny - szkolenia online

Zarządzanie zgodnością - auditor wewnętrzny szkolenia online

Szkolenia online dla auditorów wewnętrznych realizowane są dla różnych norm i systemów zarządzania jakością. W systemie szkoleń organizowanych przez Internet można odbyć m. in. takie szkolenia auditorskie jak:

  • Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

  • Auditor wewnętrzny branży motoryzacyjnej

Co najważniejsze, szkolenie online dla auditorów wewnętrznych to najprostszy sposób na szybkie zdobycie wymaganych kompetencji i kwalifikacji. Szkolenia z tego zakresu organizowane przez firmę TQMsoft są realizowane w ciągu 2 dni. Trwają one łącznie 14 godzin i odbywają się w dwudniowych 7-godzinnych cyklach.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną i teoretyczną. Nauczą się organizować i przeprowadzać audyty wewnętrzne, interpretować ich wyniki, opracowywać raporty oraz planować niezbędne działania korygujące i optymalizujące.

Dla kogo szkolenie online auditor wewnętrzny?

Tego typu szkolenia dedykowane są nie tylko osobom, które chcą rozpocząć karierę jako auditor wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Jest ono skierowane także do osób, które już zajmują się audytami wewnętrznymi w swoich organizacjach oraz do tych pracowników, którzy są odpowiedzialni za wdrażanie systemów jakości w swoich firmach.

W czasie szkolenia online uczestnicy będą mieli okazję podyskutować z praktykami, którzy podzielą się sprawdzonymi rozwiązaniami i dobrymi praktykami w zakresie realizacji audytów wewnętrznych przeprowadzanych według określonych wytycznych.

Szkolenia online prowadzone są w formie wideokonferencji, a wszystkie niezbędne materiały dostarczone są drogą elektroniczną. Jest to wygodny sposób na zdobycie lub pogłębienie swojej wiedzy w kwestii zgodności zarządzania jakością, metod monitoringu zgodności oraz efektywnego korygowania i optymalizowania w przypadku, gdy procesy nie do końca są zgodne z normami.

Partnerem materiału jest firma TQMsoft - auditor wewnętrzny szkolenie online.