Współczesne firmy doskonale zdają sobie sprawę z ogromnego znaczenia, jakie posiada ich wizerunek. Na jego kształtowanie wpływają jednak nie tylko niematerialne działania prowadzone przez firmę, ale także szereg elementów materialnych, do których należy m. in. logo, kolory firmowe, wystrój wnętrz oraz stroje pracowników. Wszystkie te elementy powinny być spójne, estetyczne i dobrze dopasowane do charakteru działalności firmy. Zasady ich prawidłowego użytkowania zawiera księga znaku i księga identyfikacji wizualnej.

Księga identyfikacji wizualnej – czym jest i co opisuje?

Księga identyfikacji wizualnej to nie to samo, co księga znaku. Pod pojęciem tym kryje się zbiór zaleceń dotyczących tego, jak należy prawidłowo wykorzystywać wszystkie elementy wchodzące w skład identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa. W poczet zaliczane są poszczególne symbole składające się na całokształt wizerunku firmy widzianego oczami jej klientów, pracowników oraz partnerów biznesowych. Księga identyfikacji wizualnej ma za zadanie stanowić swoisty drogowskaz pomagający firmie w zachowaniu spójności jej wizerunku.

Księga identyfikacji wizualnej obejmuje znacznie szerszy zakres elementów niż księga znaku. W jej treści znaleźć można bowiem zasady użytkowania firmowego logo, jego typografię, kolorystykę, wzory materiałów biurowych, charakterystykę wystroju firmowych wnętrz, strojów pracowników, stylu reklam, informacji prasowych, korespondencji tradycyjnej i elektronicznej oraz wielu innych elementów istotnych z punktu widzenia wizerunku firmy. Jako że księga identyfikacji wizualnej jest rozbudowanym dokumentem zawierającym wiele elementów, z jej zawartości korzystają głównie duże przedsiębiorstwa. Dla mniejszych firm natomiast w większości przypadków wystarczająca okazuje się sama księga znaku.

Czym jest księga znaku i czym różni się od księgi identyfikacji wizualnej?

Księga znaku – czym różni się od księgi identyfikacji wizualnej?

Pod pojęciem księgi znaku kryje się nic innego, jak swoista instrukcja obsługi firmowego logo. Swoim zakresem dokument ten obejmuje więc znacznie mniej elementów niż rozbudowana księga identyfikacji wizualnej skupiając się na samym firmowym logo. Księga znaku jest zazwyczaj przygotowywana przez tego samego specjalistę, który odpowiedzialny jest za projekt logo, a jej zadaniem jest ułatwienie firmie prawidłowego korzystania z własnego znaku graficznego. Księga znaku może występować w dwóch wersjach – skróconej i rozszerzonej.

Najważniejszymi elementami, które powinny znaleźć się w każdej księdze znaku są: geneza, opis i konstrukcja logo, poszczególne warianty znaku firmowego, zasięg pola ochronnego, skalowanie logo, kolorystyka podstawowa i uzupełniająca, przykłady wykorzystania logo na różnych nośnikach oraz przykłady nieprawidłowego jego użytkowania. Taki zbiór zasad i wytycznych w teorii gwarantuje prawidłowe korzystanie i reprodukcję logo, co pozytywnie wpływa na zachowanie spójnego wizerunku firmy i marki. Skrócona księga znaku powinna znaleźć się w posiadaniu każdej firmy posiadającej logo, z kolei jej rozszerzony wariant jest zalecany dla dużych firm.