Prawdopodobnie każdemu z nas zdarzyło się kiedyś otrzymać wadliwy produkt. W takiej sytuacji pierwszym, co przychodzi nam na myśl, jest złożenie reklamacji. Możemy to zrobić z tytułu rękojmi lub gwarancji. Jakie są różnice w obu tych rozwiązaniach? W poniższym artykule staramy się szczegółowo je wyjaśnić.

Rękojmia a gwarancja, czyli przepisy ogólne i umowne

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że rękojmia a gwarancja to dwie różne rzeczy już na poziome podstawy prawnej. Otóż specyfikę rękojmi i gwarancji określają zupełnie inne dokumenty. Rękojmia i zasady jej obowiązywania są opisane w ustawach. Tym samym zasady reklamacji z tytułu rękojmi są określane przez przepisy państwowe. Zupełnie inaczej jest w przypadku gwarancji. Tę kwestię określa umowa podpisana pomiędzy klientem, a producentem lub sprzedawcą.

Podstawowe różnice pomiędzy rękojmią a gwarancją

Różnice pomiędzy rękojmią i gwarancją pojawiają się we wszystkich istotnych obszarach. Warto zacząć od podmiotu, który ponosi odpowiedzialność. Często chcąc złożyć reklamację, nie bardzo wiemy, do kogo się zwrócić. Czy ma to być sprzedawca czy może producent towaru? Jeśli chodzi o rękojmię sprawa jest absolutnie oczywista. Zawsze odpowiedzialnością obarczony jest sprzedawca. Jednak w przypadku gwarancji sprawa nie jest już tak prosta.

 

Aby znaleźć odpowiedź na pytanie, do kogo zwrócić się z reklamacją towaru, trzeba sprawdzić zapisy w umowie gwarancyjnej. Otóż gwarancja może być wystawiona zarówno przez sprzedawcę, jak i przez producenta. Co więcej, często towar może być objęty podwójną gwarancją przez oba te podmioty.

 

Kolejna kwestia to czas na złożenie reklamacji. Nie zawsze uda się od razu dostrzec wadliwość produktu. Czasami wady są niewidoczne i objawiają się dopiero po pewnym czasie użytkowania danego towaru. Dlatego kwestia czasu na złożenie reklamacji jest bardzo istotna. Otóż rękojmia obowiązuje przez okres dwóch lat. Wyjątkiem jest sytuacja, w której mowa o nieruchomości. Rekojmia na nieruchomość jest ważna przez okres aż 5 lat. Natomiast w przypadku gwarancji nie ma okresu narzuconego z góry. Kwestię czasu obowiązywania gwarancji określa umowa gwarancyjna. W praktyce jest to zwykle okres kilku lat, przeciętnie 2. Jednak najcenniejsze przedmioty mogą być objęte o wiel dłuższą gwarancją.

Co można zareklamować w ramach rękojmi i gwarancji?

Warto podkreślić, że nie wszystkie niesprawności można zareklamować w ramach gwarancji. Reklamacji podlegają tylko uszkodzenia fizyczne. Zatem jeśli korzystanie z danego towaru jest niemożliwe z innej przyczyny, reklamacja nie obowiązuje. Inaczej jest w przypadku rękojmi. Tutaj można zareklamować produkty również z przyczyn obciążeń prawnych. Wynika to z faktu, że rękojmią obejmuje się również nieruchomości. Niejednokrotnie zdarza się, że pod względem technicznym nieruchomość jest w porządku, jednak pod względem prawnym już niekoniecznie. Chodzi o wszelkie obciążenia prawne, które uniemożliwiają korzystanie z nieruchomości lub znacząco to utrudniają. ich wystąpienie jest wystarczające, aby złożyć skuteczną reklamację z tytułu rękojmi.

 

Rękojmia a gwarancja to nie to samo. Jakie są różnice?