Zawód komornika zdecydowanie nie należy do najłatwiejszych. Aby go wykonywać, trzeba posiadać odpowiednią wiedzę, spełnić określone wymogi prawne oraz wyróżniać się pewnymi cechami charakteru. Niewątpliwie komornik musi być osobą odporną psychiczne i przygotowaną na pracę w trudnych warunkach. Mimo to nie brakuje osób, które chcą zostać komornikami sądowymi. Jak to zrobić w praktyce?

Wymagania wobec komorników

Komornik to w rozumieniu Konstytucji RP zawód zaufania publicznego. Komorników wcale w Polsce nie ma zbyt wielu, zwłaszcza w porównaniu z radcami prawnymi czy adwokatami.

Ustawa o komornikach sądowych dokładnie określa wymagania wobec osób, które ubiegają się o stanowisko komornik pruszków czy w dowolnej innej miejscowości w Polsce. Przede wszystkim trzeba mieć ukończone 26 lat i posiadać polskie obywatelstwo. Kandydat na komornika musi mieć pełną zdolność do prowadzenia czynności prawnych i szczycić się nieposzlakowaną opinią. Nie może być to osoba podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego czy przestępstwo skarbowe. Wymagane są oczywiście studia prawnicze ukończone w Polsce lub zagranicą, ale uznawane w Polsce. Przed rozpoczęciem pracy komornika trzeba jeszcze odbyć aplikację komorniczą i zdać odpowiedni egzamin komorniczy. Niezbędne jest doświadczenie, minimum dwuletnie w charakterze asesora komorniczego.

Co warto wiedzieć na temat aplikacji komorniczej?

Aby dostać się na aplikację komorniczą, trzeba zdać odpowiedni egzamin testowy. Odbywa się to więc w podobny sposób jak w przypadku innych aplikacji prawniczych. Do zaliczenia testu potrzebne jest otrzymanie minimum 90 ze 150 możliwych do uzyskania punktów. Warto zauważyć, że wśród absolwentów prawa aplikacje komornicze są najmniej popularne. Największa liczba absolwentów prawa chce zostać radcami prawnymi. Z tego powodu perspektywy znalezienia pracy w zawodzie komornika są bardzo dobre.

Osoby, które przejdą egzamin aplikacyjny są kierowane poprzez odpowiednie izby komornicze do pracy. Aplikacja komornicza może być w praktyce wykonywana jedynie poprzez zatrudnienie. Aplikant w czasie jej trwania zapoznaje się z codziennymi obowiązkami komornika. Za aplikację płaci patron, chociaż nie jest to jego bezwzględny obowiązek. Co ciekawe, aplikacja komornicza nie jest równorzędna dla innych aplikacji prawniczych. Z tego powodu osoby, które ją ukończą nie mogą wykonywać innych zawodów prawniczych.

Zresztą aplikacja komornicza mocno różni się od innych aplikacji. Przede wszystkim w tym przypadku aplikant sporo czasu spędza nie w biurze czy sądzie, ale w terenie. Codzienny kontakt z dłużnikami bywa stresujący. Jest to niekiedy prawdziwa szkoła życia. Niektóre osoby są bowiem agresywne, inne stawiają opór czy wywierają presję na komornikach. Niełatwi w kontakcie są także sami wierzyciele. Poza tym wciąż opinia publiczna o komornikach ma nie najlepsze zdanie. Z tego powodu nie da się ukryć, że zawód komornika nie jest zawodem dla każdego. To opcja odpowiednia dla osób, które są silnie psychicznie, opanowane, pewne siebie oraz odporne na stres.

 

Kto może zostać komornikiem?