Wśród wielu istniejących metod zarządzania istnieje jedna o nazwie 5S. Zakłada ona, że każde stanowisko pracy powinno być odpowiednio uporządkowane. W ten sposób eliminowane jest marnotrawstwo. Filarami tej metody jest: sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja oraz samodyscyplina.

Zasada 5S - czym jest?

Charakterystyka poszczególnych filarów 5S

Sortowanie to nic innego, jak zadbanie o odpowiednią segregację wszystkich przedmiotów znajdujących się na stanowisku pracy. Wszystkie, które są już całkowicie zbędne, powinny zniknąć z zasięgu wzroku i rąk. W ramach systematyki natomiast należy zadbać o to, by każdy przedmiot miał swoje stałe miejsce. Jego przekładanie w inne, wprowadza jedynie chaos i dezorientację. Kolejnym filarem jest sprzątanie, jego sens zna z pewnością każdy. Najlepiej jest wyrobić w sobie nawyk sprzątania codziennie o tej samej porze. W utrzymaniu wszystkich wskazanych filarów pomaga standaryzacja, czyli znormalizowanie takich samych zasad dla wszystkich. Aby cztery pierwsze filary mogły być w sposób odpowiedni stosowane, niezbędna jest samodyscyplina każdego pracownika.

Sens stosowania zasady 5S

Zasada 5S jest już bardzo rozpowszechniona i wbrew pozorom nie obowiązuje jedynie wielkich korporacji. Nawet w niewielkich przedsiębiorstwach powinna być praktykowana. W ten sposób drastycznie spada liczba popełnianych w organizacji błędów. Podnosi się ponadto wydajność pracy, a organizacja wykonywania wszystkich obowiązków jest o wiele lepsza. Poza tym pracownicy bardziej angażują się w powierzone obowiązki. Najczęściej to właśnie liderom powierza się sprawowanie pieczy nad przestrzeganiem wszystkich zasad 5S. Mile widziane jest zachęcanie podwładnych do skrupulatnego dbania o wygląd swoich stanowisk pracy. Formą takiej motywacji bywają premie uznaniowe. Warto przedstawiać panujące w organizacji zasady nowo zatrudnianym pracownikom, którzy powinni od samego początku wyrabiać sobie właściwe nawyki. Najprawdopodobniej będzie to miało mnóstwo pozytywnych skutków w dalszej karierze zawodowej.