Przed podjęciem decyzji o założeniu firmy jednoosobowej warto dokładnie dowiedzieć się czym taka firma jest, kto jest odpowiedzialnym za różne jej zobowiązania oraz jak klarują się kwestie związane z księgowością i podatkami. Te wątpliwości zostaną poruszone poniżej.

Firma jednoosobowa – pojęcie

To najprostsza forma działalności gospodarczej, gdyż jest ona indywidualna. Zwana jest także samozatrudnieniem i założyć ją może tylko osoba fizyczna. Rejestracja i prowadzenie tego typu działalności nie jest zbyt problematyczne, dlatego nadaje się doskonale do niewielkich przedsięwzięć biznesowych. Prowadząc tego typu firmę nie ma konieczności sporządzania żadnych umów oraz nie ma żadnych wytycznych odnośnie minimalnego kapitału.

Co warto wiedzieć o firmie jednoosobowej?

Odpowiedzialność za działalność

Osoba, która decyduje się na założenie jednoosobowej działalności musi mieć świadomość, że to ona jest odpowiedzialna wraz ze wszystkim czym posiada (zgromadzony majątek) za wszelkie zobowiązania jakie pojawiły się z powodu prowadzenia własnego biznesu. Jeżeli właściciel jest w związku małżeńskim to odpowiedzialność ta przechodzi również na małżonka. W takiej sytuacji majątek osobisty współmałżonka nie jest brany pod uwagę. Jeżeli firma nie wypracuje odpowiedniego zysku, opłacenie opłat musi nastąpić z prywatnego budżetu. W przypadku zysków, płynących z firmy idą one prosto na majątek prywatny właściciela firmy.

Trzeba mieć świadomość, że rejestrując się w CEIDG oficjalnie stajemy się przedsiębiorcami. Podejmując jakiekolwiek zakupy na działalność firmową nie jest się już po stronie konsumenta, a po stronie uczestnika obrotu. Z tym wiąże się również konieczność dodatkowych obowiązków informacyjnych, np. jest się zmuszonym do podania nazwy swojej firmy, NIPU i adresu.  

Reprezentowanie działalności

Jednoosobową działalność może reprezentować tylko i wyłącznie jej właściciel. Wszelkie umowy jakie zawierane są z dostawcami czy odbiorcami są wykonywane tylko przez założyciela firmy. Podobnie jest z obowiązkami zapłaty za podatki, składaniem rocznej deklaracji podatkowej i rozliczaniem się z ZUSem.