Koszty jakie płyną z kieszeni przedsiębiorcy na podatki i składki ZUS potrafią być bardzo obciążające. Zwykle problem z tym mają przedsiębiorstwa, których dochody nie są zadowalające. Rozwój działalności gospodarczej ma miejsce stopniowo, wymaga wiele cierpliwości. Czasem kosztem tego, że nie zarabiając należy składki opłacać. Obecnie pojawiają się różne formy opłacania składek ZUS dla firm, które są na początku drogi biznesowej oraz mały ZUS. Na czym zatem on polega?

Mały ZUS od przychodu

W 2019 roku przedsiębiorcy mieli możliwość opłacania ZUS od kwoty przychodu, poniesionego w uprzednim roku kalendarzowym. Występowały limity, które uprawniały do korzystania z tej formy. W 2019 roku była to kwota 63 000 zł, a w 2020 roku jest to kwota 67 500 zł – kwota przychodu za 2019 rok. Osoby, które korzystały z programu w ubiegłym roku i nadal się do niego kwalifikują nie muszą dokonywać ponownego zgłoszenia.

Mały ZUS Plus

Warunki uczestnictwa w Małym ZUS Plus

Aby móc skorzystać z formy Mały ZUS Plus należy podlegać kilku warunków. Pierwszym z nich jest roczny przychód, musi się mieścić w kwocie do 120 000 zł. Kolejny dotyczy podstawy wymiaru składek, nie może ona przekroczyć 60% prognozowanego średniego wynagrodzenia na dany rok podatkowy oraz nie może być mniejsza niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w styczniu określonego roku. Ostatnim jest obliczanie przeciętnego miesięcznego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z ubiegłego roku. Oblicza się go, biorąc roczny dochód należy go podzielić przez liczbę dni kalendarzowych, w czasie której miało miejsce prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ubiegłym roku kalendarzowym, a następnie pomnożyć przez 30 i wynik zaokrąglić do pełnych groszy. Zmiany te weszły w życie od 1.02.2020 roku. Przy tym obliczaniu pomocne mogą okazać się kalkulatory dostępne na stronie ZUS.

Formy rozliczania dla ryczałtu i karty podatkowej

W przypadku karty podatkowej roczny przychód będzie obejmował kwotę netto sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku VAT. Roczny dochód to roczny przychód pomnożony przez współczynnik 0,5.

W sytuacji działalności z ryczałtem rocznym dochodem będzie roczny przychód pomnożony przez współczynnik 0,5.