Wielu często spotyka się z terminem insight konsumencki. Nie zawsze do końca rozumiane jest jego znaczenie oraz w jaki sposób wpływa on na rozumienie własnej grupy konsumenckiej. Warto dowiedzieć się gdzie można go znaleźć i jak tego dokonać.

Co to Insight konsumencki?

Najprościej opisując to spojrzenie w głąb konsumenta, a dokładniej w jego potrzeby, które nie zawsze są do końca uświadamiane. Chodzi o naturalne myśli, które pokazują marketerom jakie są realne trudności klientów. Na insight konsumencki ma wpływ produkt oraz komunikacja. Insight to myśl, która naprowadza na konkretne działania. Na jej podstawie tworzona jest komunikacja z konsumentem.

Podział insightów

Wyróżnia się dwa rodzaje insightów: strategiczne i komunikacyjne. Pierwszy wymieniony określa problemy, które stanowią podstawę do nowych propozycji danej marki. Insight komunikacyjny jest opinią i poglądem, do których się odwołuje w trakcie rozmowy z konsumentem.

Insight konsumencki – czym jest?

Gdzie można znaleźć insighty?

Osoby poszukujące odpowiednich insightów, które zagwarantują właściwą komunikację. Prawdę mówiąc są one dostępne niemalże na każdym kroku, trzeba być czujnym, by je dostrzec. Pojawiają się one w terenie, które wynikają z rozmów z grupą konsumencką odnośnie danego produktu. Można je szukać w sieci, pojawiają się pod postacią badań, raportów oraz focusów konsumenckich. Warto korzystać z pomocy narzędzi, przeznaczonych do monitoringu mediów społecznościowych. Przykładem może być Brand24, gdzie można wyszukać informacji na temat swoich produktów i potrzeb własnego targetu. Źródłem insightów mogą być także fora internetowe. Trzeba posiąść umiejętność dobrej obserwacji, łączenia faktów i wyciągania odpowiednich wniosków. Te kompetencje z pewnością będą bazą do tworzenia wartościowych insightów.

Charakterystyka wzorowego insightu

Występuje zasada 4xR, która określa cechy jakie powinien prezentować dobry insight. Po pierwsze reality, związany z rzeczywistością klienta, która powinna być jak najbardziej wiarygodna. Kolejne to relevance, mówi o tym, że kategoria winna być powiązana z produktem. Resonates ma prowokować do myślenia i refleksji. Reaction wywołuje działanie.