Reklama na Facebooku podlega systemowi aukcyjnemu, czyli stawki różnych reklamodawców są zróżnicowane. Facebook bierze pod uwagę kilka czynników, obliczając koszty za reklamę. Na niektóre czynniki jest możliwy wpływ, a na inne znów nie ma zupełnie wpływu. Warto pogłębić wiedzę na ich temat, by wiedzieć gdzie i jak można obniżyć stawki.

Cena zależna od celu reklamy i jej ulokowania

Wszystkie dokonywane ustawienia mają wpływ na koszt reklamy na Facebooku. Wszystkie są ze sobą tak połączone, iż modyfikacja jednego z nich może przynieść wzrost lub obniżkę stawki za kliknięcie. Czynnikiem warunkującym stawkę niewątpliwie jest cel reklamy. Generowanie kliknięć pod kątem Zasięgu i Ruchu w każdym z tych przykładów będzie inaczej płatne. Kolejnym czynnikiem wpływającym na koszty reklamy jest ulokowanie oraz urządzenia. Trzeba pamiętać, że wejścia przez urządzenia mobilne będą dużo tańsze w porównaniu do innych urządzeń stacjonarnych.

Facebook korzysta ze Wskaźnika Trafności, który podpowiada jak dobra jest dana reklama, stąd też to wpływa na decyzję o jej wyświetlaniu.

Ile kosztuje reklama na Facebooku?

Wpływ grupy docelowej na koszty reklamy

Koszt reklamy na Facebooku uzależniony jest także od grupy docelowej. Znaczenie na koszty ma wielkość grupy. Zbyt duża grupa może przynieść większe koszty, gdyż portal może uznać, że do końca adresat nie dookreślił grupy odbiorczej, co może powodować, że reklama pojawiać się będzie tym, którzy do końca nie wykazują nią zainteresowania. Podobnie jest ze zbyt małą grupą, taka grupka także będzie pochłaniała dużo kosztów za reklamę.

Cena jaką trzeba ponieść za dotarcie do potencjalnych interesantów jest zależne od konkurencji. To Facebook decyduje kogo reklamy wyświetla, pamiętając o limitach, tak by portal nie stał się blokiem reklamowym. Grupy z mniejszą konkurencją będą mniej wydawały na reklamę. W odwrotnej sytuacji, gdy dana grupa będzie cieszyła się sporą konkurencją wówczas reklama może być kilkukrotnie droższa w porównaniu do innych grup, cieszących się mniejszą popularnością. Przykładowo mówiąc są reklamy, w których kliknięcie kosztuje 2 grosze oraz takie, w których kosztuje to od 4-5 złotych.