Jestem właścicielem firmy. Moja firma działa w 30 krajach na całym świecie! Prowadzę firmę! Te trzy zdania słyszymy bardzo często w naszych codziennych rozmowach. Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad odpowiedzią na pytanie – Co to jest firma?

Co to jest firma? – czas na odrobinę teorii

Firma jest nazwą, pod którą przedsiębiorcy prowadzą własne działalności gospodarcze lub zawodowe. Co ciekawe, nie jest ona elementem samego przedsiębiorstwa. Prawo do firmy to prawo podmiotowe – przysługuje ono wszystkim przedsiębiorcom. Natomiast samo pochodzenie słowa wywodzi się z języka francuskiego. Firme oznacza bowiem potwierdzenie umowy podpisem. Jeżeli jednak zwrócimy uwagę na język potoczny, to bardzo często firma kojarzona jest z przedsiębiorstwem lub zakładem pracy. Jest to podejście nieprawidłowe.

Co to jest firma?

Jak to wygląda od strony prawnej?

Bardzo ważną definicją jest ta, która pochodzi z Kodeksu cywilnego. Możemy przeczytać, że firmą jest osoba fizyczna (posiadająca imię i nazwisko), osoba prawna lub jednostka, która nie posiada osobowości prawnej. Natomiast samo działanie firmy zgodnie z zapisami prawa można opisać w kilku punktach:

  • Działanie pod firmą – we wszelkich dokumentach, umowach, a nawet w reklamach powinna być widoczna nazwa firmy.
  • Zasady prawa firmowego – każda firma musi być jawna. Oznacza to, że każda osoba może ją po prostu poznać.
  • Ochrona prawa do firmy – wyróżniamy kilka środków ochrony, takich jak: roszczenia o zaniechanie naruszeń, ochrona dóbr osobistych osoby fizycznej, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przepisy prawa karnego oraz ustawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji.
  • Nazwy zastrzeżone – są pewne rodzaje działalności, które muszą używać tylko te podmioty, które prowadzą dokładnie określoną działalność.

Założenie firmy jest marzeniem niejednej osoby. Zanim jednak zdecydujemy się na prowadzenie działalności, warto zapoznać się z najważniejszymi pojęciami. Dodatkowo znajomość teorii jest również bardzo pomocna. Pomaga w lepszym zorganizowaniu działań i w szybszym i bardziej skutecznym rozwoju. Warto więc poświęcić trochę czasu i zapoznać się z najważniejszymi informacjami. To zdecydowanie się opłaca.